.                                               *  در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید !   فروش و پشتیبانی 0 تا 100 خدمات ما به صورت آنلاین اینترنتی انجام می گردد  *

پرداخت آنلاین

لطفا مبلغ مورد نظر را بنویسید ( تومان )
تومان

حواله ( کارت به کارت )

بانک ملی
شماره حساب:  0102402099004
شماره کارت :  6037991806383950

بانک سامان
شماره حساب 942180013525851

بانک پارسیان
شماره حساب 4395722700
شماره کارت 6221061039008778

بانک انصار
شماره حساب 312870171275281
شماره کارت 6273817005996842

 

کلیه حساب ها متعلق است به نام آقای آرمان برنج کار

 

بانک ملی ، بانک سامان ، بانک پاسارگاد ،بانک اقتصاد نوین ، بانک سرمایه ، بانک تجارت ، بانک پارسیان ، پست بانک ، بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک سینا